درباره

عکاسی و فیلم برداری داودی یک عکاسی واقع در شهر میانه، خیابان شهید میانجی است.