درباره

نانوایی ولیعصر یک نانوایی واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.