درباره

خشکشویی سپید یک خشکشویی واقع در شهر میانه، خیابان شهید نیکنامی است.