درباره

فروشگاه شاطری یک فروشگاه لوازم خانگی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.