درباره

پالاز موکت - نمایندگی شکارچی یک فروشگاه موکت واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.