درباره

رودخانه قزل اوزن یک رودخانه واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.