درباره

مسجد باب الحوائج یک مسجد واقع در بخش مرکزی، دهستان قافلانکوه غربی است.