درباره

خیاطی یاسمین یک خیاطی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.