درباره

تعمیرگاه لوازم خانگی جعفر یک تعمیرگاه لوازم خانگی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.