درباره

اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان میانه یک ادارات دولتی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.