درباره

رودخانه ینگجه چای یک رودخانه واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.