درباره

دره کهریز یک دره واقع در بخش مرکزی، دهستان گرمه جنوبی است.