درباره

کادوئی شمس یک فروشگاه لباس زنانه واقع در شهر میانه، خیابان آزادی است.