درباره

سالن زیبایی اولدوز یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان ارشاد است.