درباره

تزئینات گل گندم یک دکوراسیون داخلی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.