درباره

فروشگاه بزرگ مشایخی یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید مفتح است.