درباره

فروشگاه رجبی یک سوپر مارکت واقع در شهر میانه، میدان معلم، نبش خیابان کشاورزان است.