درباره

روستای طوین یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.