درباره

چشمه اکوزبلاغی یک چشمه واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.