درباره

کوه آراداغ یک کوه واقع در بخش کندوان، دهستان کندوان است.