درباره

سالن آرایش زیبایی یاشنا یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید چمران است.