درباره

دفتر فنی تاسیسات آقایی یک لوله کشی، شیرآلات و لوله و اتصالات واقع در شهر میانه، خیابان شهید چمران است.