درباره

کاروانسرای جمال آباد یک اثر تاریخی و جاذبه گردشگری واقع در بخش کاغذکنان، روستای جمال آباد است.