درباره

فروشگاه کفش یک کفش فروشی واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.