درباره

میوه فروشی یک میوه فروشی واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی، جنب دبستان دخترانه فاطمه الزهرا است.