درباره

گیم نت Game Planet یک گیم نت واقع در شهر میانه، خیابان معلم شمالی است.