درباره

روستای قره بلاغ یک روستا واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان شمالی است.