درباره

لاستیک فروشی قره بخشی یک لاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان قدس است.