درباره

آرایشگاه فرهنگیان یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان فرهنگیان جنوبی است.