درباره

دبستان و پیش دبستانی کیمیامهر یک مدرسه واقع در شهر میانه، خیابان ارشاد است.