درباره

کباب ساطوری سنتی بناب یک کبابی و رستوران واقع در شهر میانه، میدان معلم است.