درباره

سالن پیرایش چلسی یک سالن پیرایش واقع در شهر میانه، خیابان مطهری شمالی است.