درباره

کوه قره زیارت یک کوه واقع در بخش مرکزی، دهستان کله بوزشرقی است.