درباره

دره قاراچانقیل درسی یک دره واقع در بخش کاغذکنان، دهستان قافلانکوه شرقی است.