درباره

اتو گالری آسیا (علی جعفری) یک نمایشگاه اتومبیل واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.