درباره

سالن زیبایی ملینا یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان کشاورزان است.