درباره

لاستیک خاتمی فر یک لاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان شهید دکتر بهشتی است.