درباره

دبیرستان دخترانه آسیه یک مدرسه واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.