درباره

روستای توشمانلو یک روستا واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.