درباره

فروشگاه ابزار الآت ساختمانی و صنعتی امیر ۱ یک فروشگاه رنگ و ابزار واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.