درباره

باطری سازی فردین یک باطری سازی واقع در شهر میانه، خیابان بلوار زینبیه است.