درباره

سالن زیبایی خورشید ناز یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.