درباره

چلوکبابی فراز یک رستوران واقع در شهر میانه، خیابان مطهری جنوبی است.