درباره

پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی عرفان ۳ یک مدرسه واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.