درباره

دره قیرمیزی یارقان یک دره واقع در بخش کندوان، دهستان گرمه شمالی است.