درباره

جاذبه گردشگری سدساروج یک جاذبه گردشگری واقع در بخش کاغذکنان، دهستان کاغذکنان مرکزی است.