درباره

سالن آرایشی و زیبایی سودا یک آرایشگاه زنانه واقع در شهر میانه، خیابان شهید موسوی است.