درباره

پلاسکو باران شعبه ۲ یک پلاستیک فروشی واقع در شهر میانه، خیابان آزادگان جنوبی است.