درباره

سوپر مارکت گلشن یک لبنیات فروشی و سوپر مارکت واقع در شهر میانه، شهرک ولیعصر، خیابان ۳۰ متری ولیعصر است.