درباره

مسجد موسی ابن جعفر یک مسجد واقع در بخش کندوان، دهستان تیرچائی است.